Hverdagsfordommer fra NRK

Selv en kort programomtale er lang nok til å uttrykke dagligdagse fordommer mot nedsatt psykisk helse. NRK3 har nylig sendt en rekke programmer som tar for seg psykisk helse, noe kanalen bør roses for. Rosen bråstopper imidlertid ved beskrivelsen av den første episoden av den britiske serien «Jeg er ikke gal» («Don’t call me crazy»)

En sammenligning av NRKs beskrivelse av første episode [1] med BBCs engelske beskrivelse [2] er avslørende og ikke spesielt smigrende for NRK.

NRK har ikke gjort ting enklere for seg selv ved at de har valgt en betydelig kortere episodebeskrivelse enn BBC. Sistnevnte bruker nesten tre og en halv ganger så mange ord som NRK [3], og en lengre beskrivelse gir naturlig nok rom for mer nyanserte framstillinger. Vi kan ta tvangsinnleggelse som eksempel. BBC legger fram temaet på en nokså balansert måte:

While some of the young patients agree to stay voluntarily undergoing treatment here, others have been detained against their wishes, sectioned under the Mental Health Act.

NRK nøyer seg med en mye knappere kommentar: «Mange av pasientene er innlagt mot sin egen vilje.» Dersom «mange» av pasientene er innlagt mot sin vilje, så følger det også at noen ikke er innlagt mot sin vilje. NRK sier ikke noe som er direkte feil, men tonen i de to setningene er likevel slående forskjellig. Mens NRK framhever avdelingen som et sted mange blir innlagt mot sin vilje, så er BBCs beskrivelse mye mer nyansert: avdelingen blir framstilt som både et sted enkelte oppsøker frivillig for å få behandling, samtidig som andre blir lagt inn mot sin egen vilje. Den viktigste forskjellen mellom de to er med andre ord det som ikke sies i NRKs beskrivelse.

En sammenligning av beskrivelsene av en av deltakerne i programmet, Beth, viser at NRKs dystre minimalisme er systematisk. Beth omtales slik av BBC:

Among those featured in the first episode is 17-year-old Beth, who has recently arrived at the McGuinness Unit. Beth loves dancing and gymnastics and often seems happy and extrovert. But appearances can be deceptive, as Beth has depression, self-harms and has an eating disorder. As her difficult relationship with food worsens, the staff are forced to take drastic action.

Beth skildres her ganske detaljert. Vi får vite om hobbyene hennes, og vi kan dermed forholde oss til flere sider av henne, ikke kun sykdommen. Dessuten får vi vite at Beth har mange problemer å stri med: hun sliter med depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser.

Hvordan velger så NRK å framstille henne? «Beth nekter å spise». Fire ord som utelukkende framhever det negative, og som dessuten implisitt legger ansvaret for situasjonen på Beth. I følge Bokmålsordboka betyr verbet «nekte» å si nei til, avslå, eller avvise noe. Spiseforstyrrelsen framstilles med andre ord som en aktiv og viljestyrt handling fra Beths side. Her kunne NRK valgt en annen framstilling med like mange ord, for eksempel «Beth sliter med spiseforstyrrelser». BBCs beskrivelse legger vekt på et sykdomsaspekt som er alvorlig nok til at personalet på avdelingen må gripe inn for å hjelpe Beth. NRK, derimot, antyder at Beth ganske enkelt må ta seg sammen og slutte med spisenekten. Mens BBCs tekst skaper medfølelse, maner NRK fram et bilde av bevisst opposisjon og trass.

NRK legger i det hele tatt vekt på å understreke ungdommenes frie vilje. Gill (ikke med i BBCs beskrivelse) blir omtalt på følgende måte: «Gill ønsker å ta sitt eget liv». Verbet «ønsker» toner ned selvmordstankene som sykdomssymptom, og iscenesetter dem snarere som et valg. Personer med nedsatt psykisk helse har naturligvis også en fri vilje, men dersom NRK virkelig ønsket å understreke dette poenget kunne de valgt mer positive eksempler. BBC klarer i sin omtale å vise ungdommene som selvstendige personer ved å trekke fram at noen er på avdelingen frivillig, og ved å legge vekt på at forholdet til de andre på avdelingen skapes aktivt av ungdommene og har verdi som terapiform (BBC bruker verbet «forge», altså noe som smis eller skapes).

Er så disse beskrivelsene noe å bry seg om? Er det så farlig? Dette er ikke undertrykkelse, det er ikke aktiv diskriminering på jobb- eller boligmarkedet, og det er heller ikke et overgrep. Derimot er dette uttrykk for helt vanlige, dagligdagse hverdagsfordommer mot personer med nedsatt psykisk helse [4]. Men fordommene NRK uttrykker er feil: nedsatt psykisk helse er ikke noe viljestyrt som vedkommende selv har valgt og kan kontrollere ved å ta seg sammen, og personer med nedsatt psykisk helse er mer enn sykdommen. NRKs programomtale er kort, men lang nok til å gjenta stigmatiserende myter om psykisk sykdom. Slik gjør NRK, i det små, seg til sendebud for en fordomsfullhet som er like unødvendig som den er hverdagslig.

 

Gard Jenset

[1] http://tv.nrk.no/serie/jeg-er-ikke-gal/KOID26000813/sesong-1/episode-1

[2] http://www.bbc.co.uk/programmes/p01b871m

[3] NRK: 79 ord. BBC: 271 ord.

[4] http://www.mentalhealth.gov/basics/myths-facts/

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.