Den mangslungne depresjonen

Depresjon har fått en fornyet oppmerksomhet i nyhetsbildet etter Robin Williams’ tragiske bortgang. Men hvordan brukes begrepet, og har det noen betydning hvordan vi bruker det?

Selve ordet “deprimert” kan romme så mangt i dagligtalen. Vi kan bruke ordet for å beskrive følelsen av å ikke like noe, for eksempel været eller et TV-program, like gjerne som vi bruker det om en klinisk tilstand av depresjon.

I en kommentar i The Telegraph skriver pianisten James Rhodes at når ordet “deprimert” går over i dagligtalen blir det utvannet, og mister noe av den vekten (og det alvoret) som hefter ved et faguttrykk. Dermed blir ordet fattigere, skriver Rhodes, fordi det blir vanskeligere å uttrykke fullt ut hvor alvorlig og livstruende en depresjon i realiteten kan være. Vi risikerer kort sagt å glemme at depresjon ikke er en forbigående tristhet eller skuffelse, siden den hverdagslige betydningen av ordet dekker over den mer alvorlige, kliniske betydningen.

Slike endringer rammer ikke bare ordet “deprimert”. Det er velkjent at ord som brukes ofte, og i mange ulike sammenhenger, kan få et mer diffust meningsinnhold -- de blir utvannet. Dette er en av de vanlige mekanismene i språkendring, og omtales ofte av lingvister under merkelappen “grammatikalisering”. Når et ord får et mer diffust meningsinnhold kan det i blant behøve støtte fra andre ord for å kunne uttrykke samme mening som tidligere. Hvis det har seg slik at ordet “deprimert” er i ferd med å bli utvannet, så skulle vi med andre ord forvente å finne det brukt sammen med andre ord som har et tydeligere eller sterkere meningsinnhold.

Vi kan undersøke dette ved hjelp av databaser med innsamlet språkmateriale som dokumenterer hvordan språkbrukere faktisk ordlegger seg. I dette tilfellet søkte jeg i COCA, et stort tekstkorpus med amerikansk engelsk. Er det faktisk slik at det engelske ordet “depressed” blir støttet opp av andre, mer spesifikke ord? Og kan disse ordene fortelle oss noe om hva som faktisk ligger bak ordet “deprimert”? For å holde meg innen hverdagsspråket søkte jeg i materiale fra aviser og magasiner samt muntlig språk fra radio og TV-programmer. Siden “depressed” er et adjektiv, begrenset jeg søket til andre adjektiv, og valgte ut de som svært ofte brukes sammen med “depressed”.

Listen over adjektivene som er spesielt nært forbundet med “depressed” er talende: suicidal, anxious, lonely, distraught, miserable, hopeless, moody, bored, sad, angry, exhausted, unhappy, confused, overwhelmed, isolated, shy, tired, frustrated, desperate, scared [på norsk: suicidal, engstelig, ensom, fra seg, elendig, håpløs, humørsyk, kjedelig, trist, sint, utslitt, ulykkelig, forvirret, overveldet, isolert, sjenert, trøtt, frustrert, desperat, redd]. Dette beskriver kanskje bedre litt av den destruktive variasjonen, og intensiteten, som ett enkelt ord som “depressed” dekker over.

En sammenligning med symptomene på depresjon som oppgis i Store Norske Leksikon viser en stor grad av overlapp med adjektivene fra COCA. Dette er i seg selv ikke et bevis på påstanden om at vi har strukket bruken av ordet “deprimert” over bristepunktet. Men resultatene fra COCA viser at språkbrukere ofte benytter seg av andre ord i tillegg til “deprimert”, kanskje for å forsterke ordet, for å uttrykke depresjonens mangfold, eller for å framheve enkeltaspekter ved depresjon.

Det kan være lett å falle for fristelsen til å snakke om depresjon som noe enhetlig og kompakt, men språkbruken vitner om at det er snakk om en samlebetegnelse som rommer en rekke ulike følelser og tilstander. Den hverdagslige bruken av ordet “deprimert” kan vise til noe så enkelt som skuffelse. Klinisk depresjon er alvorlig og mangslungen. Det kan være en nyttig påminnelse fra tid til annen, både når vi leser om eller diskuterer klinisk depresjon, men også når vi tar oss i å være litt deprimert over å måtte vente ekstra lenge på bussen.

Gard Jenset

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.