Vær din egen ekspert!

Det er viktig at du sørger for at du er den som er eksperten på deg selv. Selv om du tidvis har problemer med å forstå oppned på deg selv.

Hvis du kommer i vranglås og velger terapeutisk hjelp er det særdeles viktig å huske det. Noen terapiformer hevder de vet best hvordan å låse opp og få orden i dine stengte hager. Bruk tid og vær hovedlederen i dine mentale prosesser. Å velge profesjonell hjelp kan være en super løsning i et samfunn der mennesker er redde for intime møter med smerte. Mitt liv gav lite rom for fordypning så det ble nødvendig med mye fortregning. Å tro at jeg kunne fortrenge eller la vær å ta hensyn til mine emosjoner har satt vanskelige spor. 

Ved å bli kjent med mine emosjoner ble jeg fri til å endre hvordan jeg tidligere forstod og forholdt meg til de. Alle emosjoner har sin hageflekk i min sjels skog. Mine tanker er stadig på vandring fra hage til hage. De hemmelige hager er omkranset av gjerder og låste porter. Har lært ikke å gå inn alene og at det trengs helt spesielle verktøy for å få ryddet opp i innelåste hager som har fått grodd vilt og uhemmet alene for seg selv.

Har akseptert at jeg alltid vil være et mysterium for meg selv. Derfor vet jeg aldri hvordan jeg føler når jeg beveger meg inn i en ny dag. Følelser kommer og går og er umulige å fange eller helt ut forstå. Nå som godt voksen klarer jeg å lese plantegningen i min indre skog. Nå vet jeg hvordan de forskjellige hager forholder seg, og influerer hverandre. Det gror stadig opp ukjente vekster på områder de ikke hører hjemme. Raskest mulig bør disse tas opp med rota og omplantes i den hagen der de hører hjemme. Jo lenger jeg venter med omplantingen jo større og sterkere blir rota så jeg gjør klokt i å holde meg i bevegelse.

Helt i enden av skogen ligger komposthaugen. Dit er det noen ganger tungt å gå og ugress som ikke hører hjemme i noen av hagene får vokse seg litt for stor. Så hvis det i utgangspunktet var tungt å gå så blir det ikke lettere å utsette vandringen. Har nå til vurdering om det kanskje er like greit å gi hver hage sin private kompost. Ideén er god. En god plantegning er alfa omega for optimal funksjon så jeg må tenke meg godt om før jeg tillater omtegninger. Men viktigst av alt er at jeg alltid er bevisst hvor jeg til enhver tid befinner meg her og nå. Dette gir grobunn for best mulig kommunikasjon med besøkende. Det fjerner misforståelser og frykt. Jeg ønsker på ingen måte å invitere inn noen før jeg er trygg på at de vil føle seg velkommen og ivaretatt på best mulig måte.

Å være trygg inni seg krever kunnskap og innsikt. Denne tryggheten må du finne selv. Som voksen er det ditt ansvar å kaste på komposthaugen din manglende evne til å be om hjelp. Når du ikke selv klarer å skape en plattform som gir nødvendig oversikt over dine emosjoner så be om hjelp. Har du en alvorlig personlighetsforstyrrelse er du veldig sensibel og skjør, da følges veiskiltet "trå varsomt". Har du linkt inn til autismespekteret følges "hjelp til å ordlegge sitt språks musikalitet for å få formidlet sin unike genialitet". Alltid følges "hvordan har du det her og nå" skiltet.

Ting som ikke gir mening i livet krever omorganisering på din indre plantegning. Da er det lurt å obserere uten å dømme hverken deg selv eller andre mennesker eller faktorer. Og det må gis nødvendig tid og oppmerksomhet til den prosessen som må til for at ny mening skal få slå rot. Du kommer deg ikke videre før nye tanker får prøvd seg ut i nye handlinger. Dine følelser er din viktigste veileder så se til at de fører deg i retninger som krever konstant vekst og utvidet forståelse av deg selv og andre. Det er en mening bak alle dine følelsesreaksjoner; si nei takk til bortmedisinering.

Krev å få lov til å prøve ut de nødvendige veier som fører deg frem til mestring av dine emosjoner. Bli din viktigste støttespiller også når du har opplevd noe bra. Lær deg å lytte og vise interesse for andres fremgang. Øv deg på å oppmuntre deg selv og andre. Gjør dette til det føles helt naturlig. De forholdene du har står aldri stille. Slik som du alltid oppdager nye sider ved deg selv, slik er det for andre også. Man er enten på vei mot hverandre eller fra hverandre. Forhold er alltid i bevegelse. Sett hverandre fri til å erfare personlig vekst på yttersiden av hverandre. Det er hvordan dere viser hverandre interesse for livshendelser som er av avgjørende betydning. Lær å være sensitivt tilstede i "her og nå" øyeblikkene. Søk balanse i emosjonenes dynamiske dans. Kjenn på øyeblikkets pulserende rytme.

I åpne møter med andre avdukes våre tanker og følelser og handlinger. På den måten holder du deg i mental bevegelse og kommer i kontakt med sider av deg selv som kanskje bør vurderes omplantet. Å invitere mennesker inn sørger for at du alltid holder deg oppdatert med hva som foregår i andres virkelighet. Du kan ikke bare observere og sortere. Det er i samspill med andre at nye frø dannes. Du må følge med på hva som skjer i verden av mental hagestell og være delagtig i utformingen av nye mentale frødannelser fordi det er lettere å få til handlinger når man står flere sammen. Slik får du inspirasjon til å danne nye hagerom. Følg din indre plantegning og plant nye innkommet tankefrø i hagene der de hører hjemme. Oppdager du forrvirring og usikkerhet i møter med andre mennesker så plasser disse tankene og følelsene ved inngangen til din sjels hage. Ikke plant noe som skaper ubalanse. Når du etter å ha sjekket innholdet grundig ikke finner noen hage der vanskelige tanker og følelser kan gi positiv vekst så spør om vedkommende vil ha det det gav tilbake, hvis ikke; kast det på havet eller brenn det på komposthaugen. Husk det er ditt valg hva du ønsker å la gro. Som ung trenger du gode omsorgspersoner som kan hjelpe deg til å bli dyktig på å ta mere riktige valg som voksen. 

Det er du som må leve med din forståelse av deg selv og ut i fra denne forståelsenen lager du malen på hvordan du omgås mennesker. Så hold deg i bevegelse i din indre skog; hold den mest mulig ryddig slik at du ikke mister oversikten.

28
19.00-21.00 28. september 2021

Kronstad DPS. Fjøsangerveien 36, 5054 Bergen

29
18.00-20.00 29. september 2021

På Zoom, påmelding for lenke

29
18.30-19.30 29. september 2021

Oppmøte: Olav Tryggvasons-statuen/monumentet

29
19.15-21.15 29. september 2021

LINK Oslo: Kirkeveien 61, 0364 Oslo

30
11.30-13.30 30. september 2021

På Zoom, påmelding for lenke

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.