Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 6066, Objekt-ID: 10151

Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

Foreningens formål:

Bipolarforeningen er en frivillig medlemsorganisasjon som er demokratisk oppbygd av sine medlemmer.  Målet er å jobbe samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk, med spesielt vekt på bipolar lidelse, samt å støtte opplysnings- og forskningsarbeid om bipolar lidelse, utarbeide og gi informasjon om bipolar lidelse, være med å skape et godt samfunn som gir god psykisk helse, være med å gi økt velferd (arbeid, økonomi, bolig) til beste for mennesker med psykiske helseproblemer og da med spesielt vekt på bipolare lidelser.

         

Styret

For perioden 23.4.2017 – 22.4.2018 har styret bestått av:

 • Leder - Tonje Fjeldstad Smith           
 • Nestleder - Ketil J. Ødegaard                   
 • Økonomiansvarlig - Frode Korsmo                              
 • Styremedlem - Irene Nordberg                                 
 • Styremedlem - Marianne Hansen                 
 • Styremedlem - Elisabeth Sigholt                   
 • Varamedlem - Vilde Strømmen Røstad                     
 • Varamedlem - Runa Marie Fostad Lifjeld     

 

Valgkomiteen har bestått av:

 • Pål Michelsen
 • Stina H. Ellingsen
 • Trond Skalberg

       

Medlemmer 2017

Medlemstallet var 31.12.17 546 medlemmer.

 

Styremøter

Det ble avholdt 5 ordinære styremøter i 2017, hvorav to var lagt til felles samlinger og ett var via mail.

                   

Søknader og bevilgninger

Det er i 2017 søkt om midler fra:

Funkis
BUF-dir.
Helsedirektoratet
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord

Vi forventer svar på søknader i mars/april 2018.

 

Administrasjonen

Styreleder Tonje Fjeldstad Smith fungerte som daglig leder frem til ansettelse av Nina Antonov, og ble deretter fast ansatt som frivilligkoordinator i 30% f.o.m. 1.1.2018 i tillegg til sitt verv som styreleder. Styreledervervet er ikke honorert.

Nina Antonov ble ansatt som daglig leder 13.11.2017 i 80% stilling.

Organisasjonskonsulent Tone K. Olsen gikk over fra å være innleid konsulent i 20% stilling til fast ansatt i 30% stilling med tittel organisasjonssekretær f.o.m. 1.4.2017.

 

Utvidede telefontider

I 2017 doblet vi dager med tilgjengelighet per telefon. Vi gikk vi fra å ha telefontider tirsdag og torsdag fra 10-14 til mandag til torsdag fra 10-14.

 

Sosiale medier inkludert forum og nettside

Nettsiden: Nettsiden har ikke gjennomgått spesielle endringer i 2017.

Forumet: Forumet er åpent for alle og har en viss aktivitet. Det er fire frivillige moderatorer, hvorav en er administrator.

Facebooksiden: Facebooksiden vår hadde 5896 følgere ved årsskiftet og er det stedet de fleste møter oss. Utfordringen er fremdeles å få følgere til å bli medlemmer.

De fleste fylkeskontaktene har egne Facebookgrupper gjeldende for sine områder og kommuniserer med medlemmer og andre der.

Instagram: Vi har vært litt mer aktive på Instagram etter at vi fikk flere ressurser og bedre tid. Ved årsskifte hadde vi ca. 530 følgere på Instagram.

YouTube: Vi har egen YouTube-kanal med ulike digitale erfaringshistorier fra et bruker-, pårørende- og fagperspektiv.

 

Materiell og design

Vi satte i gang arbeidet med å utarbeide ny logo og nye brosjyrer/materiell i 2017. Logo var på plass før jul, og brosjyrer og visittkort ble sendt til trykking på nyåret.

 

Kampanjer

Julekampanje: Fra 24.11.2017-24.12.2017 hadde vi en vervekampanje på sosiale medier. Gjennom kampanjen fikk vi vervet 24 nye medlemmer og loddet ut en plass til et av våre mestringskurs.

 

Forskning

Vi har fortsatt samarbeidet med NORMENT og jobbet for et tettere samarbeid. Vi hadde to møter på slutten av året hvor vi har diskutert mulighetene for samarbeidsprosjekter i 2018; utviklingen av en app for personer med bipolare lidelser og et foredrag om arbeidsliv og psykisk helse. 

Vi har en representant fra foreningen i brukerrådet til NORMENT som også er leder for foreningens forskningsutvalg.

Forskningsutvalget består per i dag av en person.

Ole Andreassen fra NORMENT deltok på samling for frivillige i november 2017 og holdt foredrag om NORMENT og app-prosjekt, samt opprettelsen av Bipolarklinikk i Oslo.

 

Konferanser og kurs

I 2017 ble det arrangert:

Mestringskurs i Stavanger i november.

Medikamentkurs Bergen i mars v/dr. med. Prof. Ulrik F. Malt/Oslo Universitetssykehus.

Likepersonkurs den 1.-3. desember på Gardermoen i desember. Kurset ble holdt av Ina Merkesdal fra Norilco.

Vi har nå en stor gruppe likepersoner da vi har hatt kurs to år på rad, og er klare for å synliggjøre tjenesten bedre overfor våre medlemmer.

Det var vanskelig å få fagfolk til å stille på Mestringskurs i 2017 og vi ser at vi trenger en fast, stabil gruppe fagfolk for å få gjennomført ønsket antall Mestringskurs hvert år.

Vi var også underbemannet i perioden før ny daglig leder var på plass, og hadde fokus på å gi service til medlemmer og ta vare på de frivillige i organisasjonen.

 

Fylkeskontakter

Vi har fylkeskontakter i Nordland, Hordaland, Rogaland og Trøndelag. Både i Oslo, Lillehammer og Husnes har vi frivillige som driver Åpne treff.

Det er planlagt oppstart av Åpne treff i Vestfold, Akershus og Kristiansand i løpet av 2018, initiert av nye frivillige.

Treffene er populære lavterskeltilbud, og synlige aktiviteter gjør at medlemstallet øker der disse finne. Det er en uttalt oppgave å verve nye medlemmer på Åpne treff, da disse også er tilbud til ikke-medlemmer.

Det var få igjen av den opprinnelige gruppen Ressursteam, og de er nå en del av del av gruppa frivillige.

Vi har ved utgangen av 2017 ca. 20-25 personer totalt som er en del av den frivillige staben.

        

Frivillig arbeid i Bipolarforeningen

Det er registrert 1365 timer ubetalt, frivillig arbeid nedlagt av våre fylkeskontakter og ressurspersoner.
I tillegg kommer uregistrert innsats fra styret og administrasjon, ubetalt innsats fra fagpersoner i Svartjenesten og andre gode hjelpere.

Frivillig arbeid er grunnmuren i foreningen og vi takker alle frivillige for innsatsen. Det frivillige arbeidet har vært til beste for brukere og pårørende, det har vært med på å spre kunnskap og avstigmatisere psykiske lidelser.

 

Det har vært jevnlige aktiviteter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillehammer, Bodø, Rognan, Husnes, og Sandefjord i form av Åpne treff.

 

Andre kurs/arrangementer/tiltak

I 2017 deltok vi på følgende kongresser/årsmøter/andre møter:

 • Møteplass for folkehelse, 25. april i Oslo. Arrangert av Frivillighet Norge
 • Toppmøte om pårørende og familier innen rus og psykisk helse, 10. mai i Oslo. Arrangert av Erfaringskompetanse
 • Konferansen kunnskap for helse i Drammen 12-13 juni. Vi holdt foredrag. Hva etterspør personer med bipolar lidelse og deres pårørende, og hvordan kan vi sammen møte disse behovene? Arrangert av Vestre Viken
 • Konferansen Kunnskap for Helse. Vi hadde stand.
 • Schizofrenidagene i Stavanger, 8.-10. november. Vi hadde stand.
 • Årsmøte Frivillighet Norge
 • Årsmøte og kongress FFO
 • Nettverksmøte hos Fylkesmannen
 • Innflyttingsfest hos Rådet for Psykisk Helse
 • Bipolarforeningen Norge inviterte til Åpent hus/juletreff for å vise frem våre nye lokaler i Hausmannsgate 19 til våre medlemmer og samarbeidspartnere. Åtte medlemmer/frivillige og Funkis møtte opp.  
 • Foreningens samlinger og møter
 • Undervisning/erfaringsforedrag/representasjoner
 • Likepersonsamtaler
 • Bipolarforeningen deltok i markeringen av Verdensdagen for psykisk helse og World Bipolar Day

 

Vi er medlemmer i disse paraplyorganisasjonene:

Frivillighet Norge

Rådet for psykisk helse

Funkis

FFO

Vi er ikke lenger medlem av ISBD International Society of Bipolar Disorder. Dette er en organisasjon vi har valgt å trekke oss ut av fordi vi fikk lite igjen for medlemskapet.

 

Vi samarbeider med:

Batteriet i flere byer, hvor det holdes Åpne treff og andre møter

NORMENT (forskning)

Erfaringskompetanse

Frivillighet Norge

PIO – senteret Oslo

 

Økonomi:

Stabil økonomi gjennom 2017. Driftsregnskapet viser et overskudd på kr 162.292,71

Vi har økt egenkapitalen noe og har god nok likviditet ved nyttår til å betale lønn og andre driftskostnader i noen måneder. Nytt for 2017 var momskompensasjonen på kr 76.858,-. De fleste tilskuddordningene får vi svar på i mars/april. Medlemskontingenten kommer også i mars/april.

 

Regnskapet er utarbeidet av Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet avd. Moelv.

              

Tilskudd 2017:

Funkis kr 68.460,-

BUF-dir 508.000,-

Helsedirektoratet 600.000,-

Helseforetakene 55.000,-

 

 

 

Signert av styret den 06.04.2018.

Se alle aktiviteter her.

19
18.00-20.00 19. mars 2019

Batteriet, Fredensborgveien 24 A, 2. etg.

25
18.00-20.00 25. mars 2019

Lie bydelshus, Cappelens gt. 8, 3717 Skien

25
18.00-20.00 25. mars 2019

Villa Utsikten, Storgt. 9, Lillehammer

25
19.00-21.00 25. mars 2019

Batteriet, Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen

27
18.30-20.30 27. mars 2019

Batteriet, Schultz gate 8

28
18.00-19.30 28. mars 2019

Sandefjord Bibliotek – Sandefjord Rådhus, Sandefjordveien 3, 3208 Sandefjord

28
19.00-21.00 28. mars 2019

Batteriet i Bergen, Kong Oscars gt. 62

30
17.00-20.00 30. mars 2019

Sandefjord Medisinske Senter – Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.