Arbeidsgivere

Vi skreddersyr kurs for arbeidsgivere som gir kunnskap, hjelp å støtte i forhold til medarbeidere med psykiske helseproblemer, med vekt på bipolare lidelser. 

I følge NAV så oppgir seks av ti arbeidsgivere at de ikke kjenner til hvilke ordninger og tiltak som finnes for å hjelpe mennesker med psykiske problemer til å forbli, eller komme seg inn i eller tilbake til arbeidslivet. Undersøkelsen viser også at halvparten av arbeidsgiverne sier de savner informasjon om hvordan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. 

Er du denne arbeidsgiveren? 

Vi holder Kurs for arbeidsgivere, og NAV om hvordan de kan legge til rette for personer med psykiske utfordringer tilbake til arbeidslivet, eller hvordan de kan forbli i sin jobb med tilrettelegging. Foredragsholdere har selv erfaring med systemet, og arbeidslivet og har kjennskap til systemet og hvordan det fungerer. 

Viste du at:

30% av norske videregåendeskole elever fullfører ikke skolen, de fleste pga psykiske helseproblemer/utfordringer.
61% av de unge uføre er det pga en psykisk lidelse, og de er i økning.
5.1% er i aktiv sykemelding.

"Det er en så stor samfunnsutfordring, og ikke minst en utfordring for den som blir satt ut av arbeidslivet at vi ikka kan sitte stille. Vi må tenke helhetlig, det gjelder ikke bare behandling av ett sett symptomer. Vi må også gjøre noe med integrering i det ordinære
arbeidslivet, og gjøre slik at NAV kan tilby kvalitets jobber, fremfor spikring av paller, og verna bedrifter for alle. La oss ikke gjøre livet om til sykdom og symptomer, men la oss dyrke det friske som er iboende i alle og enhver. La oss fremme mestring, valgfrihet, respekt for hverandres valg, la oss fremme verdighet."   Marthe Løkken.

Bestilling: 

post@bipolarforeningen.no vi skreddersyr foredrag for ditt arbeidssted. 

19.00-21.00 26. september 2017

Villa Utsikten, Storgt. 5, Lillehammer

18.00-20.00 27. september 2017

Batteriet, Schultz gate 8

19.00-21.00 28. september 2017

Batteriet i Bergen, Kong Oscars gt. 7

18.00-20.00 3. oktober 2017

Batteriet, Fredensborgveien 24 A, 2. etg.

19.30-21.00 9. oktober 2017

Midjord Bydleshus, Storhaug Stavanger

18.00-20.00 17. oktober 2017

Menighetshuset, Ringveien 2, 8250 Rognan

18.00-20.00 18. oktober 2017

Batteriet,Jordbruksveien 46,8008 Bodø

18.00-20.00 18. oktober 2017

Aksen på Husnes, Kvinnherad Frivilligsentral

18.00-20.00 25. oktober 2017

Batteriet, Schultz gate 8

19.00-21.00 26. oktober 2017

Batteriet i Bergen, Kong Oscars gt. 7

19.00-21.00 31. oktober 2017

Villa Utsikten, Storgt. 5, Lillehammer

19.30-21.00 13. november 2017

Midjord Bydleshus, Storhaug Stavanger

18.00-20.00 14. november 2017

Menighetshuset, Ringveien 2, 8250 Rognan

18.00-20.00 15. november 2017

Batteriet,Jordbruksveien 46,8008 Bodø

Bipolarforeningen Norge søker daglig leder i inntil 80 % stilling

Søndag 23. april kl. 13.00 på Scandic Gardermoen, Jessheimvegen 467, Gardermoen

Vi rydder opp på nettsiden og du kan oppleve at den er ustabil innimellom.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.