Foreløpig resultat av test av samvalgsverktøy

Bipolarforeningen-prosjekt: Min Helsehjelper

Bipolarforeningen har vært partner i et prosjekt der formålet var å lage et helhetlig, digitalt helsehjelp-system for folk med bipolar lidelse. Systemet, kalt «Min Helsehjelper» ble testet ut blant annet med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, og testingen ble gjennomført ved Folkehelseinstituttet. Det er nå publisert to vitenskapelige artikler med resultatene av arbeidet, der rundt tretti norske personer med bipolar lidelse bidro.

I den ene studien var målet å finne frem til hva som er viktig for folk med bipolar lidelse, når det er snakk om å velge behandling. De som deltok var opptatt av både livskvalitet, fungering, symptomlette, minst mulig bivirkninger og minst mulig styr med å ta behandling.

En kort oppsummering av resultatene finner du her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504814/ 

Resultatene fra denne første studien ble brukt da Min Helsehjelper ble laget. I den andre studien var målet å beskrive hvordan Min Helsehjelper ble utviklet, og å teste om det var brukervennlig. Konklusjonen etter grundig testing var at Min Helsehjelper alt i alt er lett å bruke. Her er hele studien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25990222 

I en tredje studie, som ikke er publisert enda, har norske deltakere med bipolar bidratt til å lage kunnskapsgrunnlaget som brukes i Min Helsehjelper. Denne studien blir trolig publisert i løpet av noen måneder. Et viktig poeng ved utviklingen av Min Helsehjelper har vært å sikre samvalg – der pasient og helsepersonell samarbeider om å få på bordet all relevant kunnskap og det som er viktig for pasienten og så jobber seg frem til enighet om hva som er best å gjøre.

Hver Helsehjelper er bygget rundt syv strategier som gjør det mulig for pasient, helsepersonell og andre inviterte å jobbe sammen om best mulig helse for pasienten. Det er pasienten som styrer hvem som skal ha adgang til verktøyet. Selve systemet ligger her: https://decidetreatment.org Navnet DecideTreatment benyttes fordi systemet også skal brukes i engelskspråklige land, blant annet Singapore.  

På nettsiden går det an å lese om Min Helsehjelper, og se hva det inneholder. Før systemet kan tas fullt ut i bruk, skal det testes ut på Reinsvoll sykehus i Sykehuset Innlandet. Inntil videre er derfor bare startsiden tilgjengelig. Så snart vi har sikre resultater fra Reinsvoll-prosjektet, vil målet være å gjøre tjenesten tilgjengelig for norske pasienter. 

Tusen takk til alle som har bidratt i arbeidet så langt.

Vennlig hilsen
Øystein Eiring
Spesialist i psykiatri
Folkehelseinstituttet

Se alle aktiviteter her.

19
18.30-20.30 19. desember 2018

Batteriet, Schultz gate 8

2
18.00-20.00 2. januar 2019

Frivilligsentralen i Sandefjord, Stockfleths gate 8

8
18.00-20.00 8. januar 2019

Nøtterøy Frivillighetssentral Ekebergveien 110, 3121 Nøtterøy

8
18.00-20.00 8. januar 2019

Batteriet i Kristiansand, Tordenskjoldsgate 67

8
18.00-20.00 8. januar 2019

Batteriet, Fredensborgveien 24 A, 2. etg.

14
19.30-21.00 14. januar 2019

Midjord Bydelshus, Storhaug Stavanger

22
18.00-20.00 22. januar 2019

Batteriet, Fredensborgveien 24 A, 2. etg.

28
18.00-20.00 28. januar 2019

Lie bydelshus, Cappelens gt. 8, 3717 Skien

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.