Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 5992, Objekt-ID: 10078

Kan familie og venner hjelpe?

Kan familie og venner hjelpe?

Bipolar lidelse påvirker ikke bare den som bærer lidelsen, den berører også familie, venner og arbeidskollegaer.

Den som er pårørende opplever belastninger og utfordringer og kan trenge ulike former for støtte, hjelp og veiledning i rollen som pårørende.

Hvis du har et familiemedlem eller en venn med bipolar lidelse er det nyttig å skaffe så mye informasjon om bipolar lidelse som mulig. Det er lurt å få oversikt over tidlige tegn på at en ny stemningssvigning er i anmarsj. Det er også å anbefale å snakke sammen i friske faser om hvordan man skal forholde seg når symptomer oppstår.

Vær støttende når det kommer til behandlingsopplegget: Oppfordre den du er pårørende til å følge behandlingen, møte opp til legeavtaler og unngå alkohol og rusmidler. Hvis den du er pårørende til har det dårlig eller har plagsomme bivirkninger, bør du oppfordre til å få en time for ny vurdering, men ikke til å stoppe eventuell medikasjon uten at det er avtalt med lege.

Hvis din kjære i en sykdomsfase avviser deg og ser på din bekymring som utidig innblanding, må du huske på at dette ikke handler om en avvisning av deg som person, men at slik adferd er den del av sykdomsbildet.

Lær deg signalene på selvmordsfare og ta alle trusler om selvmord svært alvorlig. Bring inn andre hjelpere til å vurdere dette, familiemedlemmer, og lege. I en akutt situasjon kan legevakt benyttes.

Diskuter i friske perioder: Hos den med tendens til maniske episoder bør forholdsregler diskuteres i friske faser. Dette for å legge planer om hva som skal gjøres i forkant av mulige nye maniske faser slik at problemer kan unngås. Det kan dreie seg om avtale om tilbakeholdelse av kredittkort eller bilnøkler. Videre avtale om når det skal søkes innleggelse i sykehus.

Del på ansvaret: La flere dele på ansvaret for å følge opp. Dette vil minske stresset på den enkelte og forhindre at pårørende ”brenner ut”. Når du ser bedring etter manisk eller depressiv fase, bør vedkommende få lov til å vende tilbake til dagliglivet i sitt eget tempo.

Forventninger: Unngå forventninger om at vedkommende skal klare ”alt for mye” eller ”alt for lite”. Gjør ting sammen med vedkommende, ikke for ham/henne. Personen skal behandles normalt i friske faser, men vær hele tiden oppmerksom på symptomer. Ved tilbakefall kan det være du som oppdager symptomene før personen selv. I så fall bør du fortelle det til og foreslå oppfølging hos lege.

Frisk eller syk? Det er viktig at både du og vedkommende lærer å skille mellom en god dag og hypomani – og mellom en dårlig dag og depresjon. Personer med bipolar lidelse har gode og dårlige dager akkurat som andre. Etter hvert som man er oppmerksom på dette og får erfaring, vil man kunne skille mellom disse fenomenene. Bruk den erfaring og støtte som finnes i pasient- og brukerorganisasjoner og i diverse støttegrupper. 

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.