Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 6036, Objekt-ID: 10122

Psykose

Psykose

TIPS betrakter psykosen som en prosess, hvor det psykotiske gjennombrudd eller sammenbrudd er et stadium i utviklingen. 

Før psykosen inntrer har pasienten ofte hatt mer generelle og uspesifike tegn på psykisk lidelse, som f.eks. søvnforstyrrelser, angst, depresjon og isolasjon.

Det kan ta lang tid fra en person utvikler en slik alvorlig «forvirringstilstand» for første gang, til vedkommende får behandling. Enkelte går i flere år fra de første sykdomstegn viste seg til pasienten fikk behandling i det psykiske helsevernet. Vi snakker om en forsinkelse i behandlingen. I gjennomsnitt var denne ca to år.

Det er mulig å hindre, mildne eller forsinke utbruddet av en psykose dersom behandlingen starter på et tidligere tidspunkt i sykdomsutviklingen. Fremtidsutsiktene, prognosen, blir mye bedre når behandlingen settes inn tidlig. Selve behandlingen blir også som regel enklere og mer kortvarig. 

Kilde: TIPS -Hva er psykose

     

Ulike former for psykose

Bipolar psykose - har en klar sammenheng med det depressive eller maniske stemningsleiet. Dette er den mest vanlige formen og vil ramme 1 av 100 på et eller annet tidspunkt i livet. Dobbelt så mange kvinner som menn.

Ved mani: kan vi ha psykotiske storhetsforestillinger, ha hallusinasjoner og ha alvorlig forvirret tilstand.

Ved depresjon: kan det fremkomme hallusinasjoner og vrangforestillinger. Vi kan høre indre stemmer som anklager oss på en slik måte at de forsterker en ubegrunnet skyldfølelse. Fordi psykose ved stemningslidelser kan forveksles med schizofreni er det viktig å avklare hvilken lidelse som foreligger.

Paranoid psykose - En person med paranoid psykose har en uriktig oppfatning av virkeligheten, på tross av bevis på det motsatte. Ofte har de en paranoid personlighetstype preget av mistenksomhet, mistillit, tolker handlinger fiendtlig eller foraktfullt, er følsom for krenkelser.

Akutt psykose - Akutte og forbigående psykoser er en gruppe psykiske lidelser som kjennetegnes ved akutt oppståtte psykotiske symptomer og klare avvik fra normal atferd.

Rusrelatert psykose - utløses av alkohol og/eller stoffmisbruk. Ved denne formen for psykose starter symptomene raskt og varer relativt kort (timer/dager), inntil virkningen av stoffet avtar.

Kilder: Norsk Helseinformatikk,  Helsekompetanse

         

Behandling av psykose

Tidlig oppdagelse og systematisk behandling øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse. 

Synet på mulighetene for bedring har tidligere vært preget av pessimisme, men dette understøttes ikke av forskningslitteraturen. Tvert imot, det er mange som opplever bedring og kommer ut i ordinært arbeid hvis de hjelpes med riktig behandling, oppfølging og støtte.

Den nye faglige retningslinjen omfatter alle psykoselidelser med unntak av organiske og affektive psykoser, og inkluderer en revisjon av Schizofreni – kliniske retningslinjer for utredning og behandling utgitt av Statens helsetilsyn i 2000. Retningslinjen gir anbefalinger til utredning, behandling og oppfølging av pasienter/brukere fra 13 år og oppover.

Kilder:

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Napha: Kan du anbefalt psykosebehandling? 

Psykologforeningen: Vil tidligere inn med psykosebehandling

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.