Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 6035, Objekt-ID: 10121

Flere stemningslidelser

Flere stemningslidelser

Blandet episode

Blandet episode er en forløpstype av bipolar lidelse.Blandet affektiv episode er kjennetegnet ved at personen er deprimert samtidig som vedkommende også har maniske tegn. 

   

Cyclotymi

Cyclotymi kjennetegnet ved vedvarende stemningssvingninger over mange år. Dette i form av veksling mellom mildere grader av nedstemthet og hevet stemningsleie. Cyklotym lidelse antas til en viss grad å være arvelig betinget, men kunnskapen om årsakene er for øvrig relativt sparsomme. Cyklotym lidelse skilles fra tilsvarende tilstander fremkalt av f.eks. stoffskiftesykdommer, nevrologiske sykdommer, stoff eller medikamenter.

Cyklotym lidelse starter oftest i tenårene eller ung voksen alder. Lidelsen er kronisk. Personer med en cyklotym lidelse har en øket risiko for å utvikle en bipolar lidelse senere i forløpet. Behandling med medisiner er oftest aktuelt (eks. litium, antiepileptika) og kan hjelpe en del. Systematisk samtalebehandling (psykoterapi) kan være nyttig i tillegg. Noen utvikler stoff- og alkoholmisbruk i forløpet av lidelsen. Søvnforstyrrelser er også vanlig. Anslagsvis 0,4–1 % utvikler en cyklotym lidelse i løpet av sitt liv. Det er ingen forskjell i hyppighet mellom kjønnene, men kvinner søker oftere legehjelp.

         

Dystymi

Dystymi er kjennetegnet ved langvarige symptomer forenlig med lett til moderat grad av depresjon.Tilstanden ble tidligere kalt kronisk eller langvarig depressiv nevrose og den inngår i begrepet stemningslidelse (affektiv lidelse).

Dystym lidelse skilles fra bipolar lidelse og cyklotymi ved fravær av oppstemte perioder. Diagnosen dystym lidelse krever at stemningsleiet er senket over flere år i motsetning til «enkle» depresjoner (depressive episoder) som ubehandlet vanligvis varer 3–9 måneder. Det kan ikke påvises noen legemlig sykdom (f.eks. lavt stoffskifte) som kan forklare symptomene.

Dystym lidelse er et betydelig folkehelseproblem. Livstidsrisikoen for å utvikle en dystym lidelse er anslått til ca. 6 %. Til enhver tid lider omkring 3 % av befolkningen i Norge (ca. 130 000 mennesker) av dystym lidelse.

Dystym lidelse skyldes trolig et samspill mellom langvarige psykologiske og sosiale belastninger og personlighetstrekk. Det ligger sannsynligvis en viss arvelig disposisjon til grunn.

          

Rapid cycling

Rapid cycling er en annen forløpstype av bipolar lidelse kjennetegnet ved minst fire depressive eller hypomane/maniske perioder i løpet av et kalenderår

    

Unipolar

Unpolar lidelse er en tilbakevendende depresjon og betyr at du har gjentatte, sterke depresjoner og ikke oppstemte episoder som hypomanier og manier. 

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.