Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 6032, Objekt-ID: 10118

Bipolar 2

Bipolar 2

Bipolar type 2 er en form for bipolar lidelse som er kjennetegnet ved at personen har perioder med dype depresjoner som svarer til de som finnes ved bipolar type 1, men de oppstemte periodene er i motsetning til de ved bipolar type I mindre markerte. Ved bipolar lidelse type 2 opplever du ikke episoder med mani, men det som kalles hypomani.
             

Hypomani

Hypo betyr under, så direkte oversatt blir det "undermani", en hypomani er mildere enn en mani.

Symptomene kan ligne på en mani, men er mindre alvorlige og skaper mindre problemer. Ved en hypoman episode kan en person ha hevet stemningsleie, føle seg bedre fungerende enn vanlig og være mer produktiv. Disse episodene oppleves ofte som gode, og et ønske om hypomane episoder kan få personer med bipolar lidelse til å slutte med medisiner. Uansett kan hypomanien sjelden opprettholdes. Den kan etterfølges av en depresjon, og i noen tilfeller eskalere til en mani.
           

Depresjon

Felles ved bipolar 1 og 2 er depresjonene. Ved en alvorlig depressiv episode vil du ha problemer med å fungere normalt på grunn av følelse av nedstemthet eller følelse av manglende interesse/glede for ting som vanligvis interesserer. Det er vanlig å oppleve søvnvansker eller for mye søvn, nedsatt appetitt eller overspising, problemer med konsentrasjon eller problemer med å ta beslutninger, bevege seg langsommere enn vanlig, eller er urolig/opphisset slik at det er vanskelig å sitte stille, følelse av verdiløshet, skyld eller lav selvfølelse, tanker om selvmord eller død. Det er ulike grader av depresjoner også, de alvorlige depresjoner kan også omfatte hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.