Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 6031, Objekt-ID: 10117

Bipolar 1

Bipolar 1

Bipolar lidelse type I er beskrevet allerede i oldtiden og forekommer hos ca. 1 % av befolkningen.

Tilstanden debuterer vanligvis i ungdomsårene med periodevise atferdsforstyrrelser og endret stemningsleie.

Hos minst halvparten utløses første episode av en ytre belastende hendelse. De fleste får flere episoder i løpet av livet. Den gjennomsnittlige tiden fra første til andre episode er omkring 3–5 år. Senere kan tiden mellom episodene være kortere hvis tilstanden forblir ubehandlet.

Ved bipolar type 1 opplever du perioder med episoder, som kan være manisk, depressivt eller blandet (raskt skifte mellom mani og depresjon). Dette leder ofte til problemer i dagliglivet, ødelagte personlige relasjoner og selvmordsforsøk. Den første maniske episoden, som er nødvendig for å stille diagnosen bipolar I lidelse, innledes ofte av en eller flere depressive episoder.
 

Mani

Mani, tilstand kjennetegnet ved sykelig grad av vedvarende løftet, ekspansivt eller irritabelt stemningsleie. Det er et karakteristisk trekk ved bipolar I. Mani begynner ofte med en behagelig følelse av økt energi, økt kreativitet og økt utadvendthet. Imidlertid går dette over i eufori (ekstremt forhøyet stemningsleie), eller svær irritabilitet. Personer i manisk fase vil typisk kunne mangle innsikt, vil benekte at noe er galt, vil sint bebreide enhver som påpeker problemer. 
        
Symptomer kan inkludere et oppblåst selvbilde og at tankene flyr av sted, redusert behov for søvn, overdreven snakking, og en tendens til impulsiv og uvøren/dumdristig oppførsel. Selvovervurdering som kan gli over i storhetsforestillinger er vanlig, og personen vil lett engasjere seg i lystbetonte aktiviteter som innebærer høy risiko for senere ubehagelige konsekvenser. Grov svikt i vurderingsevnen og ukritisk atferd som personen selv ikke har forståelse for eller innsikt i, er vanlig. Mani kan forekomme som enkeltstående episoder ved andre sykdommer, bivirkninger av legemidler og påvirkning av rusmidler.
          

Depresjon

Felles ved bipolar 1 og 2 er depresjonene. Ved en alvorlig depressiv episode vil du ha problemer med å fungere normalt på grunn av følelse av nedstemthet eller følelse av manglende interesse/glede for ting som vanligvis interesserer. Det er vanlig å oppleve søvnvansker eller for mye søvn, nedsatt appetitt eller overspising, problemer med konsentrasjon eller problemer med å ta beslutninger, bevege seg langsommere enn vanlig, eller er urolig/opphisset slik at det er vanskelig å sitte stille, følelse av verdiløshet, skyld eller lav selvfølelse, tanker om selvmord eller død. Det er ulike grader av depresjoner også, de alvorlige depresjoner kan også omfatte hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.