Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 5988, Objekt-ID: 10074

Hvordan få hjelp?

Hvordan få hjelp?

Det finnes ulike hjelpetelefoner og noen av tjenestene er døgnåpne. Den viktigste oppgaven er å være tilgjengelig for deg som trenger en samtale. 

På hjelpetelefonen kan du snakke om hva som helst, de som svarer i den andre enden har fått veiledning og opplæring i tillegg til at de har egen erfaring med at livet kan være vanskelig til tider. Hjelpetelefonen kan også gi deg informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp med dine problemer. Du som innringer er anonym.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Voksne for barn: 810 03 940

Mental Helse Telefon: 116 123

Røde Kors barn og ungdom: 800 33 321

Helsesøster
Du kan snakke med helsesøster om alt som plager deg. Helsesøster kan du oppsøke uten å bestille time. Synes du det er vanskelig å snakke med helsesøster på skolen kan du også møte henne på helsestasjon for ungdom, der jobber også lege og psykolog som kan hjelpe deg. 

Oppfølgingstjenesten OT
Oppfølgingstjenesten tar seg av deg som faller ut av videregående og hjelper deg til å komme i arbeid eller i annen opplæring. Det er en fylkeskommunal tjeneste som retter seg mot aldersgruppen 16-20 år. Du som ikke er i utdanning eller arbeid blir kontaktet hvert år så lenge du har rett til videregående opplæring. Oppfølgingstjenesten samarbeider nært med andre faginstanser. Du kan selv ta kontakt med OT, enten direkte eller via fagpersonell på skolen

Rådgivere
Det jobber rådgivere på alle vgs, ofte så finnes det en sosialrådgiver som du kan snakke med om du har det vanskelig og en yrkesrådgiver som gir deg råd om utdanningsvalg. Rådgiver kan være en samtalepartner og hjelpe til med tilrettelegging i skolehverdagen, eller henvise deg videre.

Lærer, taushetsplikt
Din kontaktlærer eller andre lærere på skolen er der for deg og du kan kontakte de om det er noe i hverdagen som er vanskelig. Har du ikke lyst til å snakke med kontaktlæreren din kan du snakke med en faglærer. I de tilfeller hvor du kan trenge ekstra hjelp om det gjelder en vanskelig skolehverdag eller psykisk helseproblematikk, kan også læreren din hjelpe deg. Lærere kan hjelpe deg videre f.eks. til rådgiver, helsesøster eller PPT. 

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er åpen for alle, og de som jobber der er vant til å prate om det meste. De har god kunnskap om om å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet. 

BUP, Barne og ungdoms poliklinikk
BUP tar imot barn og ungdom med psykiske problemer. Det er mulig å henvende seg direkte, men man bør helst ha henvisning fra lege. Det finnes ikke en BUP i hver kommune, men alle kommuner har avtale med den BUP som ligger i nærheten om at de skal hjelpe barn og ungdom i deres kommune. BUP kan også samarbeide med din skole og familie for å kunne hjelpe deg best mulig. 

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.