Barn og unge

Om du som barn eller ungdom opplever at noen rundt deg har det vanskelig eller du har det vanskelig selv, finnes det steder hvor du kan søke rådgiving og hjelp. Husk at ingen spørsmål eller følelser du har er dumme, eller ikke vits å snakke om. Om du opplever det som et problem selv, eller du er usikker på eller tror du har en psykisk lidelse, ta kontakt og spør.

Oppfatningen av bipolare lidelser hos barn har endret seg mye blant forskere og klinikere de siste tjue årene. I Norge har interessen for bipolar lidelse hos barn vært nesten fraværende fram til omkring tusenårsskiftet.

Bipolar lidelse er en sjelden tilstand blant barn, og det finnes ikke undersøkelser på forekomst i Norge. I to norske studier fant man at blant pasientene med bipolar lidelse hadde i den ene studien 55% av pasientene, og i den andre 38% av pasientene fått de første sikre tegnene på sykdom i barneåra eller tenåra. Det mangler systematisk kartlegging, men inntrykket er en langsom og stille økning av at barn får en bipolar diagnose.

Bipolare lidelser hos barn og ungdom før puberteten er tilstander hvor det har vært uenighet om forekomst og kjennetegn. Først på 1990-tallet begynte mange å anse bipolar lidelse som en aktuell lidelse også hos barn og unge under 16 år, og flere forskere og klinikere hevdet at mani hos barn og unge antakelig var underdiagnostisert. Det er sannsynlig at barn og unge som debuterer tidlig med bipolar lidelse, ikke blir forstått riktig i norsk hjelpeapparat. Atferden vil heller bli tolket og feilbehandlet som ADHD, manglende styring og omsorg fra foreldre, eller reaksjoner på traumatisering, men bipolar lidelse bør heller ikke bli en ny bortforklaring av omsorgssvikt.

Bipolarforeningen jobber med å få oversikt over hvor mange barn og unge som får diagnosen, og hvordan de opplever behandlingsapparatet. Det er lite erfaringer med temaet.

Norsk Helseinformatikk

Tidsskrift for norsk psykologforening 

Tidskrift for den norske legeforening

Hvordan få hjelp?

Barn som pårørende

Steder å finne informasjon

Rettigheter og hjelp

Se alle aktiviteter her.

Visste du at bipolare lidelser har vært beskrevet helt fra Hippokrates tid, dvs 460 år f.Kr? Tilstander som vi i dag betegner som bipolar affektiv lidelse, tidligere kjent som manisk depressiv psykose eller sinnslidelse, er beskrevet siden ”tidenes morgen”.

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.