Fra sykdomsmekanismer mot persontilpasset behandling

I forskningsprosjektet Genes, computational modelling, and in vivo electrophysiology in severe mental disorders: from pathophysiology towards personalized medicine ønsker postdoktor Torbjørn Elvsåshagen og NORMENT å kunne gi ny kunnskap om sentrale sykdomsmekanismer og diagnostikk ved bipolare lidelser og schizofreni. 

Postdoktor Torbjørn Elvsåshagen ved Nevrologisk avdeling på Oslo Universistetssykehus (OUS) og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) har søkt om forskningsmidler fra Helse Sør-øst RHF til prosjektet Genes, computational modelling, and in vivo electrophysiology in severe mental disorders: from pathophysiology towards personalized medicine hvor Bipolarforeningen er med som brukerrepresentant. 

På sikt er målet at kunnskapen vil kunne bidra til utvikling av persontilpassede og mer effektive terapiformer og bedre utsiktene for mennesker med bipolare lidelser og schizofreni. 

Om forskningsprosjektet

Bipolare lidelser og schizofreni er psykiatriske sykdommer som rammer omlag 3 % av befolkningen. Sykdommene kan føre til redusert livskvalitet og er viktig del av den samlede sykdomsbyrden i den vestlige verden. Gener – i samspill med miljøfaktorer – gir økt risiko for bipolare lidelser og schizofreni. Likevel, de bakenforliggende mekanismene er ufullstendig kartlagt og dagens behandlingsalternativer kan være utilstrekkelige. Økt kunnskap om sykdomsmekanismene og utvikling av nye diagnostiske metoder vil kunne muliggjøre persontilpasset og mer effektiv behandling ved bipolare lidelser og schizofreni.

Senere års forskning tyder på at samspillet mellom nerveceller kan være forstyrret ved bipolare lidelser og schizofreni. Blant annet har forskning vist at genetiske sårbarhetsvarianter – som gir økt risiko for bipolare lidelser og schizofreni – har betydning for signaloverføring mellom nerveceller i hjernen. Imidlertid, hvordan slike genetiske varianter påvirker samspillet mellom nerveceller og gir økt sykdomsrisiko er ufullstendig kartlagt.

I dette forskningsprosjeket vil vi undersøke:

  1. hvordan genetiske sårbarhetsvarianter påvirker samspillet mellom nervceller
  2. om måling av samspillet mellom nerveceller kan hjelpe oss til å velge den behandlingsformen som er mest effektiv for den enkelte
  3. hvorvidt slike målinger kan føre til bedret diagnostikk, ved bipolare lidelser og schizofreni.

Metodebruk for forskningen

Forskningsprosjektet kombinerer genetiske metoder, nye stamcelleteknikker, datamodeller for nervecellefunksjon og ikke-invasive elektrofysiologiske metoder (for eksempel basert på elektroencefalografi [EEG]) for måling av samspillet mellom nerveceller.

Blant annet benyttes nye stamcellemetoder hvor man først tar en liten celleprøve fra huden, deretter omprogrammeres hudceller til stamceller og i neste omgang kan stamcellene produsere nerveceller. Dette gjør det mulig å studere enkeltnerveceller og deres samspill «i glasskålen». Dermed kan vi undersøke hvordan genetiske sårbahetsvarianter påvirker nervecellesamspillet både på enkeltcelle-nivå «i glasskålen» og i hjernen hos levende mennesker (med ufarlige, ikke-invasive elektrofysiologiske metoder).

Vi vil videre undersøke om en ny EEG-basert metode – hvor blant annet samspillet mellom nervecellene i hjernen måles – kan bedre diagnostikk ved bipolare lidelser og schizofreni. I samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo vil vi også ta i bruk nye datamodeller for nervecellefunksjon. Ved hjelp av slike modeller håper vi å øke kunnskapen om hvordan de genetiske sårbarhetsvariantene gir økt risiko for bipolare lidelser og schizofreni.

Samlet sett vil dette prosjektet kunne gi ny kunnskap om sentrale sykdomsmekanismer og diagnostikk ved bipolare lidelser og schizofreni. Dette vil, på sikt, kunne bidra til utvikling av persontilpassede og mer effektive terapiformer og bedre utsiktene for mennesker med bipolare lidelser og schizofreni.

 

Bipolarforeningen håper prosjektet får finansiering og ser frem mot videre samarbeid.

Har du spørsmål vedrørende denne artikkelen? Ta kontakt med Guro Smedsrud, leder av Bipolarforeningens forskningsutvalg på forskning@bipolarforeningen.no 

19
18.00-20.00 19. januar 2022

Frivilligsentralen Porsgrunn , Storgata 115, 3921 Porsgrunn

19
19.15-21.15 19. januar 2022

LINK Oslo: Kirkeveien 61, 0364 Oslo

20
18.00-20.00 20. januar 2022

Vestre gate 2, 4836 Arendal

20
18.00-20.00 20. januar 2022

På Zoom, påmelding for lenke

25
18.00-20.00 25. januar 2022

Batteriet: Fredensborgveien 22f, 0177 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.