Forumet avvikles i regi av foreningen

Grunnet tekniske feil på forumet har styret besluttet å avvikle forumet i Bipolarforeningens regi. Selv om både styret og administrasjonen har stor forståelse for at forumet har hatt stor verdi for de som har benyttet seg av dette, har vi kommet frem til at hensynet til våre medlemmers personvern må veie tyngst.

Forumet er en plattform som har vært tilknyttet Bipolarforeningen, men som fullt og helt har vært driftet av frivillige. Her har medlemmer og andre interesserte kunnet dele erfaringer om det å leve med en bipolar lidelse, samt chatte anonymt.

Styret og administrasjonen har stor forståelse for at forumet har vært og er en viktig arena for mange. Denne saken er for å forklare hvorfor styret allikevel har fattet vedtak om å ikke fortsette driften av forumet i foreningens regi. 

I mai 2018 trådte den nye personvernforordningen GDPR i kraft. Bipolarforeningen har alltid vært nøye på å sikre medlemmers persondata, da det ofte er snakk om sensitiv sykdomsinformasjon, men denne forordningen strammet inn regelverket ytterligere. Forumet har hatt tekniske utfordringer som har gått ut over og kan gå ut over brukeres personvern – tekniske utfordringer som foreningen hverken har den tekniske kompetansen eller ressursene til å rydde opp i. Styret mener at hensynet til medlemmets personvern må veie tyngre enn at forumet forblir i foreningens navn, og mener det ikke er forsvarlig å fortsette driften i foreningens regi. Selv om det finnes en kontrakt som sier at forumet skal driftes fullt og helt av frivillige og at foreningen ikke er ansvarlige for innholdet, er det allikevel Bipolarforeningen som organisasjon som står til ansvar ved brudd på personvernforordningen og som til syvende og sist også er ansvarlige for innholdet.

Foreningen er ikke for nedleggelse som sådan, men ønsker ikke at forumet skal fortsette å stå i organisasjonens navn. Dersom noen ønsker å drifte forumet videre, under et annet navn, for egen kostnad og uten tilknytning til foreningen, er styret åpne for det, og har kommunisert dette til de som drifter forumet i dag. 

Vi syns det er leit å måtte legge ned tilbudet i foreningens navn, men håper også på forståelse. Det å spre kunnskap om diagnosen og legge tilrette for erfaringsutveksling mellom personer med bipolar lidelse og pårørende er blant de viktigste oppgavene foreningen har. Derfor jobber vi stadig med å utvide tilbudene om åpne treff, likepersonstjenesten, mestrings- og medikamentkurs og temakvelder. 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med daglig leder Nina på post@bipolarforeningen.no eller styreleder Marianne på styreleder@bipolarforeningen.no

20
18.00-19.30 20. april 2021

På Zoom, påmelding for lenke

21
18.00-20.00 21. april 2021

Frivilligsentralen Porsgrunn , Storgata 115, 3921 Porsgrunn

21
18.30-19.30 21. april 2021

Oppmøte: Olav Tryggvasons-statuen/monumentet

22
18.00-19.30 22. april 2021

Digitalt på Zoom, påmelding for lenke

22
18.00-20.00 22. april 2021

På Zoom, påmelding for lenke

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.